SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE İADE POLİTİKASI

MADDE 1: TARAFLAR
SATICI BİLGİLERİ
Ünvan: Balık Forum
Adres:
Telefon:
Faks:
E-mail: balikforum@gmail.com
ALICI
İsim Soyad/Unvan: …..
Adres: …..
Telefon: ……..
E-mail: ………

İşbu sözleşme içinde taraflar birlikte “taraf”, ayrı ayrı “taraflar” olarak anılacaklardır. Taraflar aşağıdaki koşullarda sanal ortamda bir Mesafeli Satış Sözleşmesi (Kısaca “sözleşme” olarak anılacaktır.) yapılması konusunda anlaşmışlardır. İş bu sözleşme Alıcı’nın hizmet bedeli tahsil edildiği tarihte geçerlilik kazanacaktır.

MADDE 2: KONU
İşbu sözleşmenin konusunu Alıcı’nın www.balikforum.com internet sitesi üzerinden siparişini verdiği, özellikleri ile fiyatları işbu sözleşmede belirtilen tur ve/veya abonelik programlarının Alıcı’ya satışı ve teslimi ile işbu satış ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.
MADDE 3: SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETLERİN AÇIKLAMASI VE FİYATI
Adı
Adet
Özellikleri
Süresi
KDV Dahil Satış Fiyatı
Tur ve/veya Abonelik
1

.
00,00 ₺

Ara Toplam:
00,00 ₺

KDV:
00,00 ₺

Sipariş Toplamı :
00,00 ₺

MADDE 4: HİZMETİN TESLİMİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ
İşbu sözleşmeye konu tur ve/veya abonelik programları www.balikforum.com sitesinde belirtilen adreste Alıcı’ya verilecektir. Kullanım süreleri Alıcı tarafından ödemenin tamamen yapılması ile başlar. Hizmetin süresi www.balikforum.com’da belirtilmiştir.
MADDE 5: ÖDEME
5.1. Ücretin ödeme şekli tur ve/veya abonelik programları gerçekleşmeden www.balikforum.com web sitesi üzerinden sunulan ödeme çeşitleri ile Alıcı tarafından yapılır.
5.2. Alıcı, ödeme tamamen yapılmadan tur ve/veya abonelik programına katılamayacağını kabul eder.
5.3. Hizmet bedeli Alıcı tarafından Balık Forum’un hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya aktarılamaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse Balık Forum’un işbu sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır.
5.4. Balık Forum ödemenin yapılmasını müteakip hizmetlerin satın alma işlemine istinaden Alıcı’ya fatura keser.
5.5. Balık Forum faturayı Alıcı’ya e-posta ile gönderir.
MADDE 6: YÜKÜMLÜLÜKLER
6.1. Alıcı, www.balikforum.com internet sitesinden sözleşme konusunu oluşturan hizmetlerin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı sözleşmedeki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edip, teyit etmiştir.
6.2. Taraflar, sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu sözleşmede belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

MADDE 7: CAYMA HAKKI
Alıcı 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin hizmetlerden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya egemenince@balikforum.com adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabilir. Alıcı, cayma hakkı sona ermeden önce hizmeti kullanmaya başlarsa, cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 8: YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değerlere göre Alıcı’nın yerleşim yerindeki veya işbu sözleşmenin yapıldığı yerdeki İlçe Hakem Heyetleri, İl Hakem Heyetleri yahut, Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir..
Bu sözleşme 8 (Sekiz) maddeden oluşmaktadır.
SATICI :
ALICI :

İPTAL VE İADE ŞARTLARIMIZ

TURLAR :

-Tur tarihinden 2 gün önce yapılacak iptallerde tur ücreti iade edilir. 
-Tur tarihine 2 günden az kala yapılacak iptallerde ücret iadesi yapılmaz.
-Promosyon turlarımızda iptal iade ve değişiklik yapılmaz.

ABONELİK :

-Abonelik çekilişleri her ayın son günü yapılacaktır ve Instagram üzerinden yayınlanacaktır.

-Kazanan abonelerin kazandıkları ürünler 1 sonraki iş günü kargolanacaktır.

-Satın alınan ücretli aboneliklerde ücret iadesi yapılmaz.

-Abonelik çekilişleri her bir abonelik pakedi için ayrı ayrı 50 aboneye ulaşıldığında gerçekleştirilir. Abonelik sayısı 50'nin altında kaldığı durumlarda çekiliş gerçekleştirilmeyecektir.

-Abonelik sayıları her hafta pazar günleri güncellenecektir.

-Abonelik çekilişlerinde her 1 kişiye maksimum 1 ürün çıkabilir.